cardera@cardera.pl +48 (58) 511 20 00

 

Zarządzanie procesami wspierającymi

Zapewniamy obsługę wszystkich niezbędnych procesów związanych z procesowaniem płatności.


Monitorowanie transakcji 

Dedykowany zespół oraz systemy do obsługi procesu monitorowania i obsługi transakcji podejrzanych zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, oferujemy wsparcie merytoryczne oraz zestaw niezbędnych wymagań i dobrych praktyk w tym zakresie.


Obsługa procesów reklamacyjnych

Posiadamy odpowiednie narzędzia, doświadczenie i zasoby niezbędne do obsługi procesów reklamacyjnych transakcji kartowych na rzecz Partnera (reversal, chargeback, representment, pre-compliance, compliance, pre-arbitration, arbitration, good faith), zgodnie z regulacjami prawa polskiego oraz regulacjami międzynarodowych organizacji płatniczych.


Telefoniczna obsługa 24 h/365 dni

Profesjonalny zespół może całodobowo przyjmować zgłoszenia Partnerów. Zespół może świadczyć usługi takie jak:

  • -      infolinia stanowiąca pierwszy punkt kontaktowy,
  • -      rozwiązywanie problemów związanych z autoryzacją transakcji,
  • -      rozwiązywanie problemów związanych z rozliczeniem transakcji.

Zakres realizowanych usług dla Partnera oraz użytkowników do dowolnego uzgodnienia.


cardera logo stopka pl

Siedziba firmy


Cardera sp. z o.o.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.cardera.pl

Telefon


Tel. +48 (58) 511 20 00
Fax +48 (58) 511 20 01

E-mail


 Dokument bez tytułu