cardera@cardera.pl +48 (58) 511 20 00

 

Autoryzacja i rozliczanie transakcji

Pełna oferta w zakresie obsługi procesowania transakcji w ramach acquiringu – oferujemy i świadczymy usługi w ramach procesów autoryzacji i routingu transakcji oraz obsługi rozliczeń, opłat i prowizji pomiędzy uczestnikami systemu płatniczego, w szczególności organizacjami płatniczymi Visa i MasterCard, wydawcami instrumentów płatniczych (Issuers), agentami rozliczeniowymi (Acquirers) i akceptantami (Merchants).


Autoryzacja i rozliczanie transakcji dokonywanych  e-commerce, m-commerce, POS oraz w bankomatach:

 • -      kompleksowa obsługa autoryzacji i routingu transakcji,
 • -      obsługa kompletnej listy komunikatów finansowych, niefinansowych oraz reklamacyjnych,
 • -      obsługa wielu walut transakcyjnych, autoryzacyjnych i rozliczeniowych,
 • -      obsługa weryfikacji transakcji 3DSecure,
 • -      obsługa transakcji portfeli elektronicznych np. Mastercard MasterPass,
 • -      obsługa transakcji wypłaty gotówki bez użycia karty w bankomatach,
 • -      możliwość budowy bezpośrednich połączeń switch pomiędzy sieciami bankomatów, POS i innych,
 • -      naliczanie opłat i prowizji,
 • -      raportowanie transakcji i generowanie raportów na potrzeby Partnerów do organizacji płatniczych oraz regulatorów.

 

Zapewniamy dużą elastyczność i funkcjonalność:

 • -      możliwość tworzenia dowolnych struktur i hierarchii dla Partnera, jego akceptantów i terminali (wielu akceptantów, wiele lokalizacji dla danego akceptanta, wiele terminali przypisanych do danej lokalizacji),
 • -      rejestrację akceptanta do programów specjalnych w organizacjach Visa i Mastercard (mikropłatności, płatności publiczno-prawne, inne).

 

Wielowalutowość:

 • -      obsługa dowolnych walut autoryzacyjnych,
 • -      obsługa dowolnych walut rozliczeniowych organizacji,
 • -      obsługa dowolnych walut rozliczeniowych z akceptantem.


Posiadamy certyfikowane połączenia z systemami płatniczymi:

 • -      Visa,
 • -      Mastercard.

·         obsługa transakcji portfeli elektronicznych np. MasterCard MasterPass[EF1] 


 

 [EF1]W EN

handling of Digital Wallets' transactions i.e. MasterCard MasterPass,

Obsługujemy transakcje krajowe i zagraniczne:

 • -      Visa/ Visa Electron,
 • -      Mastercard/ Maestro/ Mastercard Electronic.

W tym:

 • -      EMV,
 • -      zbliżeniowe (PayWave, PayPass),
 • -      3DSecure (Verified by Visa oraz Mastercard SecureCode).

A także:

 • -      mikropłatności,
 • -      płatności publiczno-prawne oraz innych dedykowanych programów.


Obsługiwane typy transakcji:

terminalTransakcje w terminalu POS:

 • -      sprzedaż (w tym sprzedaż z napiwkiem),
 • -      sprzedaż z wypłatą gotówki (cash back),
 • -      wypłata gotówki (manual cash advance),
 • -      unieważnienie transakcji,
 • -      zwrot transakcji,
 • -      pre-autoryzacja,
 • jak również rozliczanie terminala POS dla akceptanta.


shopTransakcje w Internecie:

 • -      sprzedaż,
 • -      unieważnienie sprzedaży,
 • -      zwrot transakcji,
 • -      unieważnienie zwrotu,
 • -      pre-autoryzacja.


atmTransakcje w bankomacie:

 • -      wypłata gotówki,
 • -      zapytanie o saldo,
 • -      zmiana kodu PIN,
 • -      odblokowanie kodu PIN,
 • -      wypłata gotówki bez użycia karty.

cardera logo stopka pl

Siedziba firmy


Cardera sp. z o.o.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.cardera.pl

Telefon


Tel. +48 (58) 511 20 00
Fax +48 (58) 511 20 01

E-mail


 Dokument bez tytułu