cardera@cardera.pl +48 (58) 511 20 00

 

Zarządzanie procesami wspierającymi

Posiadamy odpowiednie narzędzia, doświadczenie i zasoby niezbędne do zarządzania procesami wspierającymi
obsługę wydawnictwa kart płatniczych.


Monitorowanie transakcji

Dedykowany zespół oraz systemy do obsługi procesu monitorowania oraz obsługi transakcji podejrzanych zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, oferujemy wsparcie merytoryczne oraz zestaw niezbędnych wymagań i dobrych praktyk w tym zakresie.


Możemy zapewnić raportowanie transakcji podejrzanych do międzynarodowych organizacji płatniczych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, jak również do Partnera w uzgodnionym trybie.


Obsługa procesów reklamacyjnych

Posiadamy odpowiednie narzędzia, doświadczenie i zasoby niezbędne do obsługi procesów reklamacyjnych transakcji kartowych na rzecz Partnera (reversal, chargeback, representment, pre-compliance, compliance, pre-arbitration, arbitration, good faith), zgodnie z regulacjami prawa polskiego oraz regulacjami międzynarodowych organizacji płatniczych.

Telefoniczna obsługa 24 h/365 dni

Profesjonalny zespół może całodobowo przyjmować zgłoszenia Partnerów/użytkowników kart. Zespół może świadczyć usługi w zakresie, m.in. wsparcia wydawnictwa i obsługi kart:

  • -      aktywacja karty, zastrzeżenie, zablokowanie karty itp.,
  • -      włączanie/wyłączanie funkcji zbliżeniowej, płatności internetowych,
  • -      zmiany limitów transakcyjnych,
  • -      24-godzinny monitoring transakcji oraz kontakt z użytkownikiem w przypadku transakcji podejrzanych (first line support),
  • -      obsługa zapytań i reklamacji (first line support) zarówno dla Pracowników Partnera, jak również dla użytkowników kart.

Zakres realizowanych usług dla Partnera oraz użytkowników do dowolnego uzgodnienia.

cardera logo stopka pl

Siedziba firmy


Cardera sp. z o.o.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.cardera.pl

Telefon


Tel. +48 (58) 511 20 00
Fax +48 (58) 511 20 01

E-mail


 Dokument bez tytułu